Wednesday, August 20, 2008

Visi & Misi


Visi

Institut Pendidikan Samarahan Cemerlang
Dalam Pelbagai Bidang Menjelang 2010

Misi

Komited Menjadikan Sekolah Cemerlang Dalam Pelbagai Bidang

Latar Belakang

Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) Samarahan telah mula beroperasi pada 1 Februari 2009 dengan menggunakan bangunan sekolah lama SK Jalan Muara Tuang di KM 3, Jalan Dato Mohd Musa, Kota Samarahan.

Pejabat ini telah mula wujud hasil daripada penstrukturan semula Pejabat Pelajaran Gabungan / Pejabat Pelajaran Daerah (PPG/PPD) seluruh negara.

Sebelum 1 Februari 2009 sekolah-sekolah di Bahagian Samarahan ditadbir oleh Pejabat Pelajaran Gabungan Samarahan mulai daripada 1 Januari 2004.

Kini Pejabat Pelajaran Daerah Samarahan bertanggungjawab mentadbir 50 buah Sekolah Kebangsaan (SK) [termasuk sebuah Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas dan sebuah Sekolah Kebangsaan (Agama)] dan 7 buah Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) di Daerah Samarahan dan Asajaya, Bahagian Samarahan